O UTW

Mieścimy się w budynku dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice” w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37.


Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju GAPR sp. z o.o. udostępnia naszemu UTW aulę wykładową i pomieszczenie na biuro.

UTW Gliwice jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji z siedzibą w Nowym Sączu, które prowadzi biuro konsultacyjno-doradcze dla studentów UTW.

KONTAKT Z PUNKTEM INFORMACYJNO–DORADCZYM:

33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18

poniedziałek – piątek 9.00-15.00

federacjautw@interia.eu 

tel. 801 002 170

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach
Biuro:
Gliwice, ul. Bojkowska 37 /budynek Cechowni (z wieżą zegarową)/ I piętro, pokój 106
tel. 32 461 21 45
czynne od poniedziałku do czwartku w 
godz. 11:00 do 14:00

Dyżury we wszelkich sprawach członkowskich – poniedziałek, środa godz. 13.00-14.00, czwartek godz. 13.00-15.00 w COK „Perełka”, ul. Studzienna 6.

Dyżury pełni pani Grażyna Lewkiewicz.

Władze UTW w Gliwicach
Zarząd:
Prezes
– Krystyna Jurczewska-Płońska
I Wiceprezes
– Barbara Bobrowska
II Wiceprezes
– Krystyna Zirnsak
Sekretarz
– Danuta Zalewska
Skarbnik
– Małgorzata Słomczyńska
Członek Zarządu
– Danuta Żurawlow

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca:
– Małgorzata Krzecińska
Członkowie:

– Anna Kozioł
– Krystyna Wołoch

SAMORZĄD  SŁUCHACZY I ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Starosta samorządu i jego zastępcy –

Starosta samorządu – Krystyna Kosiak tel.609613073

Zastępcy starosty samorządu : Krystyna Siemionka tel.500872818, Michalina Mazur

       Przewodniczący  sekcji:

 1. Sekcja brydżowa  –  przewodnicząca – Danuta Zalewska  – tel.602130320
 2. Sekcja  florystyczno-artystyczna – przewodnicząca – Elżbieta Makota – tel. 507879176
 3. Sekcja językowa – przewodnicząca – Krystyna Kosiak – tel. 609613073
 4. Sekcja literacka –  przewodniczącaDanuta Cholińska – tel. 322317337
 5. Sekcja malarska – przewodnicząca – Elżbieta Makota
 6. Sekcja miłośników teatru – przewodnicząca Maria Kaczyńska tel.607110847
 7. Sekcja profilaktyki zdrowia  –  przewodnicząca – Barbara Bobrowska                     tel. 500149943
 8. Sekcja sportowa  – przewodnicząca – Krystyna Deja – tel. 605414717
 9. Sekcja taneczna – przewodnicząca Krystyna Jurczewska-Płońska – tel.603976172
 10. Sekcja turystyczno-rekreacyjna – przewodnicząca Krystyna Jurczewska-Płońska – tel. 603976172, zastępca Ewa Bohosiewicz – tel. 886336544
 11. Klub Podróżnika przewodnicząca Ewa Bohosiewicz – tel. 886336544
 12. Sekcja remibrydża i  innych gier – przewodnicząca Bogumiła Romanowicz – tel. 664948578

Zespół organizacyjny

 1. Kalita Krystyna
 2. Kałuża Krystyna
 3. Kozioł Anna
 4. Mazur Michalina
 5. Romanowicz Bogumiła
 6. Szymura Bożena
 7. Wiejowska Helena 

RADA PROGRAMOWO NAUKOWA
UTW w GLIWICACH (członkowie Rady):

prof. Jerzy Buzek – Europoseł, członek honorowy Rady

prof. Jan Kaźmierczak – Politechnika Śląska , członek  Rady

prof.dr hab. Marek Gzik – Pol.Śl., radny Sejmiku Śląskiego

prof. Ryszard Nowosielski – Pol. Śl., członek Rady

mgr inż. Bogdan Traczyk – Prezes GARP, członek Rady

mgr Andrzej Gillner – pełnomocnik Prezydenta Gliwic ds. NGO, członek Rady

mgr Renata Caban – Dyrektor MZUK, członek Rady

dr Robert Chudoba – Dyr. C. Eduk. JP II, członek Rady

mgr Krystyna Jurczewska-Płońska – prezes UTW, po Przewodnicząca RPN

mgr inż. Danuta Zalewska – sekretarz Rady

Barbara Bobrowska – I Wiceprezes UTW, członek Rady

inż. Krystyna Zirnsak – II Wiceprezes UTW, członek Rady

mgr Danuta Cholińska – Kier. sekcji literackiej, członek Rady

  

 

Reklamy