O UTW

UTW GLIWICE ZMIENIA SWOJĄ SIEDZIBĘ ORAZ SALĘ WYKŁADOWĄ.

INFORMACJE PONIŻEJ 


UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W GLIWICACH

Biuro UTW Gliwice

GAPR, ul. Wincentego Pola 16, II piętro, pok. 207

44-100 Gliwice

czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 11:00 do 14:00

tel. 603 976 172

e-mail: utw.gliwice@wp.pl

Dyżury we wszelkich sprawach członkowskich – poniedziałek, środa godz. 13.00-14.00, czwartek godz. 13.00-15.00 w COK „Perełka”, ul. Studzienna 6.

Dyżury pełni Grażyna Lewkiewicz.


SALA WYKŁADOWA

Informujemy, że wykłady będą odbywać się we wtorki o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18 B w Gliwicach w auli B.


UTW Gliwice jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji z siedzibą w Nowym Sączu, które prowadzi biuro konsultacyjno – doradcze dla studentów UTW.

KONTAKT Z PUNKTEM INFORMACYJNO–DORADCZYM:

33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18

poniedziałek – piątek 9.00-15.00

federacjautw@interia.eu 

tel. 801 002 170


WŁADZE UTW W GLIWICACH

Zarząd:

Prezes – Krystyna Jurczewska-Płońska

I Wiceprezes – Barbara Bobrowska

II Wiceprezes – Krystyna Zirnsak

Sekretarz Danuta Żurawlow

Skarbnik Anna Sowa

Członek Zarządu – Danuta Zalewska

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:
– Małgorzata Krzecińska

Członkowie:
– Anna Kozioł
– Krystyna Wołoch

 

SAMORZĄD SŁUCHACZY I ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Starosta samorządu – Krystyna Kosiak tel. 609613073

Zastępcy starosty samorządu: Krystyna Siemionka tel. 500872818, Michalina Mazur

       Przewodniczący sekcji:

 1. Sekcja brydżowa  –  przewodnicząca – Danuta Zalewska  – tel.602130320
 2. Sekcja  florystyczno-artystyczna – przewodnicząca – Elżbieta Makota –  tel. 507879176
 3. Sekcja językowa – przewodnicząca – Krystyna Kosiak – tel. 609613073
 4. Sekcja literacka
 5. Sekcja malarska – przewodnicząca – Elżbieta Makota
 6. Sekcja miłośników teatru – przewodnicząca Maria Kaczyńska tel.607110847
 7. Sekcja profilaktyki zdrowia  –  przewodnicząca – Barbara Bobrowska                     tel. 500149943
 8. Sekcja sportowa  – przewodnicząca – Krystyna Deja – tel. 508123007
 9. Sekcja taneczna – przewodnicząca Krystyna Jurczewska-Płońska – tel.603976172
 10. Sekcja turystyczno-rekreacyjna – przewodnicząca Krystyna Jurczewska-Płońska – tel. 603976172
 11. Sekcja remibrydża i  innych gier – przewodnicząca Bogumiła Romanowicz – tel. 664948578
 12. Klub Podróżnika – przewodnicząca Ewa Bohosiewicz – tel. 886336544

Zespół organizacyjny:

 1. Kalita Krystyna
 2. Kałuża Krystyna
 3. Kozioł Anna
 4. Mazur Michalina
 5. Romanowicz Bogumiła
 6. Szymura Bożena
 7. Wiejowska Helena 

 

RADA PROGRAMOWO NAUKOWA UTW w GLIWICACH (członkowie Rady):

Przewodniczący Rady: prof. Jan Kaźmierczak – Politechnika Śląska

mgr inż. Danuta Zalewska – sekretarz Rady

prof. Jerzy Buzek – Europoseł, członek honorowy Rady

prof. Janusz Kotowicz – Prorektor Pol. Śl., członek Rady

prof. dr hab. Marek Gzik – Pol. Śl., radny Sejmiku Śląskiego

mgr inż. Bogdan Traczyk – Prezes GAPR, członek Rady

prof. Ryszard Nowosielski – Pol. Śl., członek Rady

dr Robert Chudoba – Dyr. C. Eduk. JP II, członek Rady

mgr Renata Caban – Dyrektor MZUK, członek Rady

mgr Andrzej Gillner – członek Rady

mgr Krystyna Jurczewska-Płońska – prezes UTW

Barbara Bobrowska – I Wiceprezes UTW, członek Rady

inż. Krystyna Zirnsak – II Wiceprezes UTW, członek Rady

mgr Danuta Żurawlow – członek Rady