SEMESTR LETNI 2023

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW UTW w dn. 28.04.2023                    – wyniki wyborów

Zarząd UTW

Przewodnicząca : Krystyna Jurczewska – Płońska

Członkowie:

Krystyna Zirnsak

Krystyna Kosiak

Małgorzata Kosiba

Aleksandra Podkańska

Róża Złotecka- Stanik

Bożena Kus

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Krzecińska

Anna Kozioł

Urszula Wacławczyk

Nowe władze statutowe obejmą swoje funkcje z dniem 01.07.2023

———————————————————————————————————

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW UTW w Gliwicach

Zarząd UTW , uchwałą z dnia 27.03.2023, na mocy swoich uprawnień wynikających ze Statutu (§27), postanowił zwołać  Walne Zebranie Delegatów  na dzień 28.04.2023 o godz. 10.00 

Z uwagi na zbliżające się zakończenie obecnej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej będzie to zebranie sprawozdawczo- wyborcze na nową 4 letnią kadencję.

Program  Walnego Zebrania Członków UTW Gliwice 

 1. Powitanie Delegatów
 2. Stwierdzenie prawomocności WZD
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 5. Wybór Sekretarza Zebrania
 6. Wybór Komisji Wyborczej
 7. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za rok 2022.
 8. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2022.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022
 10. Wolne wnioski.
 11. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2022
 12. Wybory członków Członków Zarządu na następną kadencję.
 13. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej na następną kadencję.

Zapraszamy wszystkich nowo wybranych Delegatów.   

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania SEMESTR LETNI 2023 została wyłączona

SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

———————————————————————————————-

UCHWAŁA ZARZĄDU UTW w Gliwicach

Zarząd UTW w Gliwicach , na posiedzeniu w dniu 04.11.2022 podjął uchwałę o konieczności ustalenia faktycznej liczby członków Stowarzyszenia w roku akademickim 2022/2023.

Członkiem Stowarzyszenia jest osoba, która spełnia wszystkie wymogi formalne określone w statucie oraz opłaciła  bieżące składki . Z uwagi na pandemię, część członków nie opłacała składek na bieżąco, niektórzy członkowie nie wrócili do Stowarzyszenia po jej zakończeniu. W tej sytuacji Zarząd zmuszony jest podjąć działania zmierzające do  uporządkowania listy członków.

Wzywamy wszystkich członków do uregulowania zaległych oraz bieżących składek w terminie do dnia 05.12.2022.

Osoby, które po tym terminie nie uregulują sprawy zostaną wykreślone z listy Członków naszego Stowarzyszenia.

Wszelkich informacji w sprawie indywidulanych zaległości składek udzielać będzie kol. Grażyna Lewkiewicz.

———————————————————————————————————————-

Inauguracja roku akademickiego. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach ma 20 lat!

Uroczyste przemówienia, tłum na sali i łzy wzruszenia

W poniedziałek, 3 października 2022 roku, o 16:30 w sali kina studyjnego AMOK odbyła się uroczysta inauguracja roku dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jubileuszowe obchody uświetnili swoją obecnością m.in. Prezydent Miasta Gliwice – Adam Neumann, Przewodniczący Rady Miasta Gliwice – Marek Pszonak, radny Sejmiku Województwa Śląskiego – profesor Marek Gzik oraz posłanka na Sejm RP Wanda Nowicka.

Wzruszająca inauguracja 20. roku gliwickiego UTW zgromadziła tłumy słuchaczy

Gliwicki Uniwersytet Trzeciego Wieku został uhonorowany przez Marszałka Województwa Śląskiego Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego .

Medal wręczył dl UTW wręczył prof. dr Marek Gzik

W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości, delegacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa śląskiego oraz z Ogólnopolskiej Federacji UTW, którzy przywieźli życzenia i wiele pięknych kwiatów dla naszego UTW. 

Najbardziej zasłużeni studenci w pracy dla UTW otrzymali pamiątkowe statuetki oraz  dyplomy  i podziękowania za pracę społeczną wykonywaną dla całego grona słuchaczy . 

więcej zdjęć: https://photos.app.goo.gl/5K4ejxX4xj64N2vy6

Obchody Jubileuszowe zamknęliśmy uroczystym spotkaniem towarzyskim – Jubileuszowym balem 

więcej zdjęć: https://photos.app.goo.gl/xREiXvnfyB27Pqf66

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 została wyłączona

SEMESTR LETNI 2022

KONIEC ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Ostatni wykład odbył się w dniu 30,05.2022 przynosząc nam w tytule motto na wakacje:

Wiecej zdjęć: https://photos.app.goo.gl/Yi4Q5SNCr94hwRdN6

Wszystkim studentom i ich Rodzinom życzymy wspaniałych, ciepłych, wakacji o do zobaczenia w Nowym Roku Akademickim 2022/2023. 

Zarząd UTW 

 

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania SEMESTR LETNI 2022 została wyłączona

SEMESTR ZIMOWY 2021/2022

UWAGA !!! – Aerobic wodny – wolne miejsca we wtorki godz. 19.00 – zapraszamy . Kontakt kol. Henia Bronikowska poprzez SMS tel. 508 954 585

—————————————————————————————————————————-

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2021 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach zainaugurował nowy rok akademicki. Słuchacze spotkali się w kinie AMOK, a sala wypełniła się po brzegi. Zabrzmiał „Gaudeamus”, była to także okazja pochwalić się sportowymi osiągnięciami słuchaczy gliwickiego UTW.

Gości (m.in. prezydenta Gliwic, A. Neumanna oraz przewodniczącego Rady Miejskiej, M. Pszonaka, Dyrektora Muzeum w Gliwicach K. Krawczyka, Prorektora P.Śl. prof. dr J. Kotowicza, Dyrektorkę ROPS w Katowicach A. Jeleniewską  ) oraz słuchaczy – tych nowych, jak i kontynuujących uniwersytecką przygodę – przywitała Krystyna Jurczewska-Płońska, prezes gliwickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wykład inauguracyjny ” Psychologia biegu życia przed i po Covidzie” wygłosił dr Leszek Woszczek.
Inauguracyjną galę uświetnili znani i lubiani śląscy artyści – Kamil Roch Karolczuk i Joanna Wojtaszewska – z operetkowym repertuarem.

Więcej zdjęć: https://photos.app.goo.gl/hXq7VGyZsGaY7yeLA

—————————————————————————————————————————

Drogie Studentki i Studenci, drogie Koleżanki i Koledzy!!! 

Rozpoczynamy Nowy Rok Akademicki z nadzieją na dalszą  możliwość aktywności i udziału w życiu naszego Uniwersytetu! 

Zapraszamy do wspólnych zajęć , wyjazdów, imprez oraz aktywności w świecie szeroko pojętej kultury i sportu. 

Zapraszamy do częstego odwiedzania naszej strony a w szczególności  zakładki „Ogłoszenia UTW” gdzie znajdziecie Państwo wszystkie aktualne informacje o planowanych i organizowanych aktywnościach.  

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 została wyłączona

SEMESTR LETNI 2021

Z dniem 17.09.2021r. wznawiamy pełnienie dyżurów w COK „Perełka” zgodnie dotychczasowym terminarzem. ( szczegóły w zakładce ” Jak zostać studentem- zapisy). Zapraszamy ! —————————————————————————————————

UWAGA!!

RUCHOWE ZAJĘCIA GRUPOWE – aerobik, tańce klasyczne oraz gimnastyka przy muzyce odywają się ponownie zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. ( szczegóły w zakładce „Harmonogram zajęć dodatkowych UTW). Prosimy o kontakt z osobami prowadzącymi

——————————————————————————————————-

Za oknem słychać świergot ptaków, które pobudzone ciepłymi promieniamisłońca obudziły się do życia.. to zapowiedź wiosny!

Życiodajne słońce zachęca do większej aktywności życiowej, wychodzenia z domu na spacery,robienia porządków, wietrzenia i różnych zmian.
Proponujemy dziś wykonanie IKEBANY. A cóż to takiego?
To japońska sztuka układania kwiatów, gałęzi w kompozycje, które niosąjakieś duchowe przesłanie – duchową wymianę pomiędzy człowiekiem arośliną. Zapewne nam europejczykom nie jest łatwo zrozumieć filozofię,która przyświeca tej sztuce, ale z pewnością warto  przyjrzeć się cząstce tej obcej dla nas kultury i filozofii, chociażby poprzezstworzenie własnej ikebany.
Zachęcam ywięc do wyjścia na spacer, pozbierania niezbędnych elementówroślinnych do naszej aranżacji i zrobienia własnej, niepowtarzalnejkompozycji. :))

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania SEMESTR LETNI 2021 została wyłączona

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

Zorganozowaliśmy naszą Senioradę – informacje i zdjęcia w zakładce „Wydarzenia”

———————————————————————————————————————–

Drogie koleżanki i koledzy,
zapraszamy do korzystania z portalu edukacyjnego:

http://www.psychologdlaseniora.pl.

Przez cały luty na stronie trwa „Miesięczne wyzwanie dla umysłu na emeryturze”. Każdego dnia na stronę trafiają nowe ćwiczenia, łamigłówki,wideo treningi, inspirujące artykuły oraz porady dietetyk. Udział wwyzwaniu jest bezpłatny.
Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu oraz zaproszeniu do współpracyekspertów seniorzy otrzymują kompleksową wiedzę oraz praktyczne wskazówki do zastosowania na emeryturze oraz w czasie przygotowanie do niej.
.

UWAGA-! Zimowa Seniorada tym razem w Gliwicach – szczegóły w zakładce ” Ogłoszenia UTW” – zapraszamy !!!

—————————————————————————————————————————–

„Nie żyjemy, aby umierać…

ale umieramy, aby żyć wiecznie….”

W ostatnim semestrze odeszli od nas : 

† Elżbieta Wojtuszek

† Danuta Skwarek

† Anna Grzesik

† Janina Cieluch

 † Krzysztof Cieluch

† Jadwiga  Wilk 

† Krystyna Twardowska – Saucha

†  Jan Pasternak

 Jan Wojdak

 Jerzy Bielanik

Ewa Vrabetz

† Zuzanna Dębkowska

† Maria Dębkowska

 † Kazimierz Dąbkowski

 † Kazimierz Górny

 † Krystyna Kwodawska

Odszedł również † Biskup Stanisław Kusz – wieloletni przyjaciel naszego UTW

Pozostaną w naszej pamięci……………

————————————————————————————————————————————

 

Tak działaliśmy przez wiele lat i czekamy aby móc wrócić do życia z naszymi studentami. 

Film nakręcony przez Śląską Telewizję Miejską:

https://drive.google.com/file/d/1W_VagyzgELXlSgRvyLJHjjVqH6lnoZY1/view?usp=sharing

Ważny komunikat!

W związku z ogłoszonymi na terenie całego kraju ograniczeniami związanymi z epidemią poniedziałkowe wykłady w kinie AMOK dla studentów UTW zostają zawieszone do odwołania.

Jednocześnie informujemy, że w zwiąku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi poruszania się seniorów oraz w trosce o nasze zdrowie ,wszystkie zajęcia dodatkowe ruchowe oraz językowe w grupach zostały również zawieszone z dniem 2.11.2020 do odwołania .


INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach

Uroczysta inuguracja XVIII roku akademickiego  naszego UTW odbyła się 5 października 2020. 

W tym roku była to uroczystość wyjątkowa gdyż odbywała się w czasie panującej epidemii, co wymagało specjalnych przygowań związanych z koniecznością zachowania wszystkich przepisów i zasad DDT oraz innych bezpieczeństwa sanitarnego . 

Dzięki przychylności Pana G. Krawczyka – Dyrektora Muzeum i Teatru Miejskiego w Gliwicach, z uwagi na brak możliwości wstępu  do budynku Politechniki Śl, inauguracja odbyła się w sali kina miejskiego  AMOK. 

Naszą uroczystość zaszczyciło swoją obcnością wielu znakomitych gości w tym miedzy inymi: W Nowicka – posłanka do Sejmu RP, K. Szumilas- posłanka do Sejmu, A. Neumann – Prezydent M. Gliwice , Dyrektor Muzeum i Teatru w Gliwicach – G. Krawczyk, Pełnomocnik Prezydnta M. Gliwice d/s seniorów – B. Jeżyk, prof. J. Kotowicz – Prorektor Pol. Śl. . M. Kryś – Dyrektor GCOP. 

Pani W. Nowicka wygłosiła wykład inuguracyjny pt. „Polityka senioralna i prawa obiet”

Prezydent A. Neumann przedstawił nowo mianowaną panią pełnomocnik d/s spraw seniorów B. Jeżyk.

W trakcie inuguracji uhoronowano naszych sportowców, którzy po raz kolejny zdobyli Złoty Puchar i pierwsze miejsce w trakcie letniej Olimpiady Sportowców UTW w Chorzowie na Stadionie Śl. 

 W części artystycznej wystąpiły dziewczęce zespoły taneczne ” Gaduły” oraz ‚Iluzja”. Młodziutkie tancerki prowdzone  przez nauczycielkę tańca p. Zofię Dąbrowską wykonały tańce współczesne do muzyki rozrywkowej, które bardzo podobały się wszystkum obecnym, za co zostały nagrodzone rzęsistymi brawami. 

Spotkanie inauguracyjne było okazją dla wielu naszych studentek i studentów do ponownego spotkania po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią i wynikłą z tego izolacją. 

pełna fotorelacja z uroczystości: https://photos.app.goo.gl/UpSvtHX7qw217HDX7

 

Tak działaliśmy i czekamy aby wrócić

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 została wyłączona

SEMESTR LETNI 2020

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania SEMESTR LETNI 2020 została wyłączona

SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 odbyła się w obecności szanownych gości i licznie przybyłych studentów. Sala pękała w szwach i zabrakło miejsc siedzących! Swoją obecnością zaszczycili nas: Prezydent A. Neumann, Prorektor prof. J. Kotowicz, Przewodniczący Rady Miasta M. Pszonak, prof. J. Kaźmierczak, prof. M. Gzik, radna sejmiku śląskiego R. Caban, ks. dr R. Chudoba, prezes EMT-System G. Wszołek, dyr. ROPS G. Baranowski oraz posłanka W. Nowicka.

IMG_4464.jpg

IMG_4547-2.jpg

Podczas inauguracji mianowano honorowymi studentami UTW w Gliwicach następujące osoby: prof. J. Kaźmierczaka, Prorektora J. Kotowicza, prof. M. Gzika, Przewodniczącego Rady Miasta M. Pszonaka i Prezesa B. Traczyka. Honorowym studentom wręczono statuetki wraz z legitymacjami studenckimi.

IMG_4503 inauguracja.jpg

IMG_4507 Honorowi studenci.jpg

IMG_4516 Honorowi studenci.jpg
IMG_4529-2 Honorowi studenci.jpg

Profesor M. Gzik wygłosił bardzo interesujący wykład pt. „Inżynieria biomedyczna w służbie człowieka”.

IMG_4553.jpg

W części artystycznej wystąpił tenor K. Roch-Kowalczuk wraz z sopranistką Joanną Wojtaszewską, którzy zaprezentowali nam najpiękniejsze melodie świata. Po uroczystości można było w kuluarach porozmawiać z szacownymi gośćmi.

IMG_4593-2.jpg
IMG_4575.jpg

IMG_4584.jpg

Zdjęcia wykonał Antoni Witwicki – dziękujemy 🙂

Galeria zdjęć autorstwa Bożeny Szymury –> TUTAJ

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie na inaugurację!

Życzymy studentom owocnej nauki i licznych atrakcji w roku akademickim 2019/2020.

opracowanie: Sylwia Chmielewska


I Lekkoatletyczny Mityng Seniorów i Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Bytom, 2.10.2019

Zawody sportowe, w których wzięło udział 22 zawodników UTW Gliwice odbywały się na terenie V Liceum Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu. Uczestniczyli w nich zawodnicy z trzech miast: Gliwice, Bytom i Piekary Śląskie. W klasyfikacji ogólnej I miejsce zdobyli zawodnicy z Gliwic, II miejsce zawodnicy z Bytomia, a III miejsce – zawodnicy z Piekar Śląskich. Rywalizacja odbywała się w 6 konkurencjach.

Medaliści z UTW Gliwice:

BIEG NA 60 METRÓW KATEGORIA WIEKOWA
Różycka Ewa I miejsce 50-59
Kusiek Katarzyna I miejsce 60-69
Gajos Jadwiga I miejsce 70+
Dobrzyński Marek I miejsce 60-69
Iselenis Jan I miejsce 70+
Grubich Irena II miejsce 60-69
Kalinowski Piotr III miejsce 60-69
BIEG NA 200 METRÓW KATEGORIA WIEKOWA
Różycka Ewa I miejsce 50-59
Grubich Irena I miejsce 60-69
Muszyński Jerzy I miejsce 60-69
Riss Mieczysław I miejsce 70+
RZUT KULĄ KATEGORIA WIEKOWA
Kusiek Katarzyna I miejsce 60-69
Sowa Alicja I miejsce 70+
Czempiel Witold I miejsce 50-59
Sowa Jan I miejsce 70+
Żylińska Teresa II miejsce 60-69
RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ KATEGORIA WIEKOWA
Sowa Alicja I miejsce 70+
Czempiel Witold I miejsce 50-59
Herman Stanisław II miejsce 70+
Szymura Bożena III miejsce 60-69
Berwid Edward III miejsce 70+
SKOK W DAL KATEGORIA WIEKOWA
Szyrajew Maria I miejsce 60-69
Gajos Jadwiga I miejsce 70+
Dobrzyński Marek I miejsce 60-69
Riss Mieczysław I miejsce 70+
Góreczny Krystyna II miejsce 60-69
Muszyński Jerzy II miejsce 60-69
Iselenis Jan II miejsce 70+
NORDIC WALKING KATEGORIA WIEKOWA
Żylińska Teresa I miejsce 60-69
Herman Lucyna II miejsce 70+
Herman Stanisław II miejsce 70+
Twardysko Stanisław II miejsce 60-69
Kozioł Anna III miejsce 70+

Pełna fotorelacja autorstwa Bożeny Szymury i Katarzyny Kusiek dostępna –> TUTAJ

opracowanie: Bożena Szymura
Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 została wyłączona

SEMESTR LETNI 2019

Rowery na start

Grupa aktywnych rowerzystów w każdą niedzielę przy sprzyjającej pogodzie przemierza różne trasy rowerowe.
Ulubioną trasą są Rachowice i przyległe tereny. Odbyliśmy również rowerową wycieczkę po Goczałkowicach i terenach beskidzkich.
Planujemy kolejne wyjazdy, na które serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych studentów 🙂

IMG_0907IMG_3289IMG_0883IMG_2439IMG_0841

zdjęcia: Bożena Szymura

Wycieczka do Kotliny Jeleniogórskiej – 8-10 czerwca 2019

Studenci Gliwickiego UTW po raz kolejny w dniach 8-10 czerwca zwiedzali ciekawe miejsca i zabytki naszego kraju. Celem tegorocznej wycieczki była Kotlina Jeleniogórska. Odwiedzając kolejne miejsca podziwialiśmy piękne góry Karkonosze i otaczającą je przyrodę. Wszystko odbyło się przy pięknej słonecznej pogodzie i doskonałej, radosnej
atmosferze grupy uczestników.

Pałac Wojanów

Pełna fotorelacja dostępna –> TUTAJ <–

zdjęcia: Bożena Szymura

XI Międzynarodowa Olimpiada Sportowa UTW i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start” – Łazy, 25.05.2019

IMG_20190525_091246

Olimpiada Sportowa nad Zalewem „Mitręga” w Łazach rokrocznie przyciąga rzesze uczestników. W jedenastej już edycji tego wydarzenia udział wzięło łącznie 1100 osób, w tym 996 zawodników z 61 polskich i zagranicznych Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Rywalizacja odbywała się w następujących konkurencjach: kajakarstwo, pchnięcie kulą, biegi na krótkich dystansach, pływanie, przełaje rowerowe, łucznictwo oraz strzelectwo.

Nasi studenci-olimpijczycy jak zwykle nie zawiedli, pozostawiając konkurencję daleko w tyle. Z 31 medalami (aż 17 złotymi, 7 srebrnymi i 7 brązowymi) zdobyli Złoty Puchar, plasując się na najwyższym stopniu podium w klasyfikacji generalnej.

20190528_165216

Gratulujemy i dziękujemy za kolejny powód do dumy, życząc nieprzerwanego pasma sukcesów! 🙂 

Klasyfikacja generalna:

I miejsce UTW Gliwice 269 pkt.
II miejsce UTW Zawiercie 154,5 pkt.
III miejsce UTW Ukraina 123,5 pkt.

Złote medale:

1.       Janina Bosowska pływanie styl dowolny 70+
2.       Barbara Czop pływanie styl dowolny 50+
3.       Wiesław Kornicki pływanie styl dowolny 60+
4.       Jan Barucha pływanie styl dowolny 50+
5.       Joanna Zagała pływanie styl dowolny 60+
6.       Barbara Czop pływanie styl klasyczny 50+
7.       Katarzyna Kusiek bieg na 60 m 60+
8.       Marek Dobrzyński bieg na 60 m 60+
9.       Leszek Stecuła bieg na 60 m 50+
10.     Jadwiga Gajos bieg na 60 m 70+
11.     Jerzy Muszyński bieg na 200 m 60+
12.     Ewa Różycka bieg na 200 m 50+
13.     Czesław Okoński bieg na 200 m
14.     Alicja Sowa rzut kulą
15.     Kazimierz Dąbkowski strzelectwo
16.     Andrzej Gryziecki przełaje rowerowe
17.     Halina Wojdak przełaje rowerowe

Srebrne medale:

1.       Wiesław Kornicki pływanie styl klasyczny 60+
2.       Janina Bosowska pływanie styl klasyczny 70+
3.       Joanna Zagała pływanie styl klasyczny 60+
4.       Lucyna Herman przełaje rowerowe
5.       Jan Sowa rzut kulą 70+
6.       Ewaryst Zagała rzut kulą 50+
7.       Janina Lendzik bieg na 200 m 80+

Brązowe medale:

1.       Wojciech Kosiak pływanie styl dowolny
2.       Stanisław Herman przełaje rowerowe
3.       Edward Berwid bieg na 200 m
4.       Czesław Pluszczewski rzut kulą
5.       Marian Krawczyk strzelectwo
6.       Jacek Kamiński szachy
7.       Wojciech Waldowski tenis stołowy

Pełna fotorelacja dostępna –> TUTAJ <–

zdjęcia: Krystyna Deja, Bożena Szymura, Jerzy Piotrowski

Piknik UTW z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka – Gliwice, 24.05.2019

W piątek 24 maja na Kąpielisku Leśnym w Gliwicach odbył się wielopokoleniowy integracyjny piknik UTW z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. W spotkaniu wzięły udział znane osoby sympatyzujące z naszym UTW, m.in. europoseł – prof. Jerzy Buzek, poseł na Sejm RP – Borys Budka, radna Rady Miasta Gliwice – Katarzyna Kuczyńska – Budka oraz przedstawiciel Sejmiku Śląskiego – Marek Gzik. Konkursom i zabawom dla dzieci i dorosłych przy rytmach muzyki na żywo nie było końca. Każde dziecko otrzymało nagrodę za udział w konkursach. Podczas całej imprezy panowała radosna, rodzinna atmosfera.

sdrsdrsdr

zdjęcia: Małgorzata Petelicka

VIII Halowe Mistrzostwa Świata MASTERS w Lekkiej Atletyce – Toruń, 24-25.03.2019

W dniach 24-25 marca 2019 odbyły się w Toruniu VIII Halowe Mistrzostwa Świata MASTERS  w Lekkiej Atletyce. Do zawodów przystąpiło 4500 uczestników z 88 państw.

W drużynie gliwickiej startowało 10 zawodników: Alicja Sowa, Czesław Okoński, Jerzy Muszyński, Leszek Gamracy, Edward Berwid, Jan Chwolka, Czesław Pluszczewski, Jan Sowa, Jarosława Karczewski, Marek Dobrzyński. Rekord Polski ustanowili: Alicja Sowa, Czesław Pluszczewski, Edward Berwid i Czesław Okoński. Złote medale w klasyfikacji głównej zdobyli Czesław Pluszczewski i Edward Berwid.

Wszyscy w/w studenci – zawodnicy systematycznie trenowali pod kierunkiem trenera gliwickiego UTW – Czesława Okońskiego. Jesteśmy z nich bardzo dumni, życzymy wytrwałości i kolejnych sukcesów.

davdavburst

zdjęcia: Bożena Szymura

II Turniej Brydżowy – Gliwice, 6.04.2019

IMG_3299

Dnia 6 kwietnia w Hotelu Argentum w Gliwicach odbył się II Turniej Brydżowy zorganizowany przez nasz UTW. W rozgrywkach wzięło udział 20 par z siedmiu śląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Podium zdominowali nasi studenci – I miejsce zajęli Danuta Zalewska-Bielanik i Jerzy Bielanik, zaś II miejsce zdobyli Helena Kłoda i Andrzej Zabiegała. Po podsumowaniu punktacji UTW Gliwice zwyciężył w klasyfikacji drużynowej.

Gratulujemy naszym brydżystom i życzymy im dalszych sukcesów!

zdjęcia: Bożena Szymura

ROWERY NA START – zapraszamy!

Grupa studentów-rowerzystów wznawia cotygodniowe wycieczki rowerowe. 
Przy sprzyjającej pogodzie spotykamy się o godz. 10.00 w każdą niedzielę przy LIDLU (ul. Andersa). Zapraszamy wszystkich chętnych!
Kontakt: Bożena Szymura (tel. 782 368 769).
IMG_3284IMG_3285IMG_3286IMG_3289
zdjęcia: Bożena Szymura

MIĘDZYPOKOLENIOWA SZTAFETA PŁYWACKA – Bytom, 3.03.2019

20190303_130038

Już po raz czwarty odbyła się Międzypokoleniowa Sztafeta Pływacka „Seniorzy i młodzież – 10 km w wodzie”. Na krytej pływalni w Bytomiu rywalizowali seniorzy z czterech Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz uczniowie Szkoły Sportowej Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu. Sztafetę wygrali pływacy gliwickiego UTW, pokonując w czasie 2:11:02:23 dystans 10 km. Kolejne miejsca uzyskali: uczniowie SPMS, UTW – Świętochłowice, UTW – Chorzów, UTW – Bytom. W zawodach wzięło udział 62 zawodników.

Skład gliwickiej ekipy pływackiej: Joanna Zagała, Zofia Dąbrowska, Teresa Żylińska, Katarzyna Kusiek, Stanisław Twardysko, Stefan Żeromski, Piotr Kalinowski, Jan Barucha, Mieczysław Mydłowski, Jan Isielenis, Marek Paściak, Jerzy Mroziński, Witold Czempiel.

Jesteśmy bardzo dumni z kolejnego sukcesu naszych sportowców!

zdjęcia: Joanna Zagała, Krystyna Deja

VI OGÓLNOPOLSKA ZIMOWA SENIORIADA NA PODHALU, Rabka Zdrój, 25-26.02.2019

IMG_3219

Seniorzy – sportowcy gliwickiego UTW po raz kolejny zdobyli Złoty Puchar Polski, dystansując 35 drużyn biorących udział w VI Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie w Rabce Zdroju, uzyskując 12 medali: 4 złote, 6 srebrnych i 2 brązowe.

Na sukces gliwickich sportowców złożyły się całoroczne, systematyczne treningi. W utrzymaniu dobrej formy pomagały cotygodniowe zajęcia prowadzone od kilku lat przez Czesława Okońskiego oraz indywidualne ćwiczenia na siłowni „Stary Hangar”. Organizacją całej imprezy zajmowała się wieloletnia menadżer i kapitan sportowej drużyny – Krystyna Deja.

Wyniki klasyfikacji drużynowej:

Miejsce

Liczba punktów

Miejscowość

1

757

Gliwice

2

531

Rzeszów

3

514

Kęty

I miejsce – złoci medaliści:

Maria Krzyżaniak 50+ biegi narciarskie
Izabela Średzińska zjazd na dętce
Janina Radłowska 80+ slalom gigant
Jan Chwolka 80+ biegi narciarskie

II miejsce – srebrni medaliści:

Krystyna Jurczewska-Płońska 80+ biegi narciarskie
Joanna Zagała 60+ biegi narciarskie
Urszula Sitko 70+ slalom gigant
Stanisław Herman 70+ slalom gigant
Maria Świerczyńska 70+ slalom gigant
Jacek Kamiński szachy

III miejsce – brązowi medaliści:

Danuta Żurawlow 70+ biegi narciarskie
Anna Towpik ślizgi curlingowe

Pozostali zawodnicy zdobyli dodatkowe cenne punkty, które złożyły się na kolejny sukces gliwickiego UTW. Dziękujemy wszystkim olimpijczykom biorącym udział w Zimowej Senioriadzie i życzymy dalszego pasma zwycięstw!

Pozostałe zdjęcia dostępne TUTAJ <– klik!

zdjęcia: Bożena Szymura, Krystyna Deja
Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania SEMESTR LETNI 2019 została wyłączona

SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

Bal Przebierańców – 18.01.2019

Corocznym zwyczajem 18 stycznia 2019 nasi studenci bawili się na Balu Przebierańców w „Śląskiej Sztubie”. Wspaniałe stroje i humor uczestników podkreślał charakter dobrej zabawy.

zdjęcia: Bożena Szymura

1


gf-cvn4-nptx-qvrb_znicz-kondolencje-zaloba-swieca-swieczka-664x442-nocrop


swieca1


Wigilia UTW – 15.12.2018

„SZCZĘŚCIE NADAJE ŻYCIU SENS
TO MAGIA W SERCU ZAKLĘTA
NIE POZWÓL MU ZOSTAĆ W UKRYCIU
PODARUJ JE BLISKIM NA ŚWIĘTA”

Po raz kolejny gliwicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w dniu 15 grudnia zorganizował wigilię w restauracji Pod Kasztanami. Wśród zaproszonych gości byli: ksiądz dyrektor Centrum Jana Pawła II – Robert Chudoba, poseł na Sejm – Borys Budka, radna Rady Miasta Gliwice – Katarzyna Kuczyńska – Budka, przewodniczący Rady Miasta Gliwice – Marek Pszonak, przedstawiciel Sejmiku Śląskiego – Marek Gzik, dyrektor Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych – Renata Caban, prezes Gliwickiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju – Bogdan Traczyk, rektor Politechniki Śląskiej – Janusz Kotowicz, prezes klubu piłkarskiego Piast Gliwice – Grzegorz Jaworski. W uroczystej, świątecznej atmosferze wszyscy łamiąc się opłatkiem składali sobie życzenia. Klimat uroczystości wzbogacił  koncert pięknych, polskich kolęd.

 

zdjęcia: Bożena Szymura

Zimowe Mistrzostwa Polski Masters w pływaniu – Olsztyn, 16-18.11.2018

W dniach 16-18 listopada odbyły się w Olsztynie Zimowe Mistrzostwa Polski Masters w pływaniu. Wzięło w nich udział 80 klubów z kraju i z zagranicy. Z Gliwic wystartowała reprezentacja klubu Sikret Gliwice w 5-osobowym składzie (wszyscy uczestnicy są studentami UTW Gliwice):
Zofia Dąbrowska – 5-krotne srebro i 3-krotny brąz (100 m, 200 m delfin, 400 m zmienny, 50, 100, 200 m klasyk, 800 m dowolny)
Teresa Żylińska – 1 srebro i 2-krotny brąz (100 m dowolny oraz 50 i 100 m grzbiet)
Joanna Zagała – 1 srebro i 2-krotny brąz (100, 200, 800 m dowolny)
Wojciech Kosiak – 2-krotne złoto, 1 srebro, 1 brąz (50 ,100, 200 m dowolny i 50 m delfin)
Stanisław Twardysko – 1 brąz (400 m dowolny)

Gratulujemy naszym studentom-olimpijczykom i życzymy im kolejnych sportowych sukcesów!

img,gcsi,3E00C5A5FACB622F6CB263023B74338851204CB3,mpid,7,maxwidth,1600,maxheight,758


Warsztaty zdrowia w Zakopanem – 15-17.11.2018

Aby korzystać z uroków Podhala, tradycyjnie, jak co roku, połączone grupy pod opieką Krysi Deji i Krysi Zirnsak w dniach 15-17 listopada wyjechały na warsztaty zdrowia.

IMG_2808

Podczas pobytu mieszkaliśmy w Ośrodku Wczasowym START w centrum Zakopanego. Głównym celem wyjazdu było korzystanie z wód termalnych.W tym roku, przy pięknej słonecznej pogodzie, zaliczyliśmy Szaflary i Orawicę. Wiele osób udało się na długie górskie spacery. Czterech naszych kolegów: Stanisław Herman, Mieczysław Riss, Stanisław Frycz i Witold Czempiel postawili sobie za cel wejście na szczyt Giewontu i tego dokonali! Wieczorami spędzaliśmy czas w zależności od upodobań. Duża grupa udała się do restauracji KMICIC na koncert piosenek Jaromira Nohavicy w wykonaniu grupy z Lublina „Jarząbek i Jurkiewicz”. Pozostali, preferujący taneczne rytmy, udali się do restauracji WATRA. Uroki góralskich klimatów czerpaliśmy, słuchając ludowej muzyki w tamtejszych karczmach. Wyjazd upłynął w miłej, wesołej atmosferze i doskonale wpłynął na kondycję fizyczną i psychiczną naszych studentów.

 

–> Fotorelacja autorstwa Witolda Czempiela TUTAJ <–

–> Fotorelacja autorstwa Bożeny Szymury TUTAJ <–

zdjęcia: Bożena Szymura

Inauguracja roku akademickiego 2018 / 2019 – 9.10.2018

W dniu 9 października odbyła się XVI. inauguracja roku akademickiego na gliwickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

PANO_20181009_161948

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: wiceprezydent Gliwic Adam Neumann, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Pszonak, dyrektor GAPR Sylwia Rudek-Matuszczak, prorektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. Janusz Kotowicz, radny Sejmiku Śląskiego prof. Marek Gzik, poseł dr Borys Budka, dyrektor gabinetu Marszałka Województwa Śląskiego Katarzyna Kuczyńska-Budka, z-ca dyrektora MZUK Renata Caban, posłanka Marta Golbik, dyrektor Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II ks. Robert Chudoba oraz osobowość telewizyjna – dziennikarka TVN Style znana z programu „Wiem co jem i wiem co kupuję” Katarzyna Bosacka. Podczas inauguracji wykład pt. „Dyplomacja i jej współczesne funkcje” wygłosiła dr Renata Maćkowska z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Uroczystość uświetnił koncert pieśni Fryderyka Chopina oraz Stanisława Lipskiego w wykonaniu uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach oraz występ taneczny młodzieży ze Studia Tańca „Impuls” w Chorzowie. 

 

zdjęcia: Robert Hebenstreit

VII Kongres OBYWATEL SENIOR – 8.10.2018

IMG_2669

W dniu 8 października 2018 r. w Parku Śląskim w Chorzowie odbył się VII Kongres OBYWATEL SENIOR. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji senioralnych z województwa śląskiego. Program Kongresu zawierał wykłady i warsztaty z zakresu fizyki, astronomii, biologii, medycyny, językoznawstwa i savoir-vivru. Po zakończeniu części wykładowo-warsztatowej seniorzy wzięli udział we wspólnych tańcach pod kierunkiem zawodowych tancerzy w centrum plenerowym Parku Śląskiego. Uczestnikami Kongresu byli również seniorzy z gliwickiego UTW.

 

zdjęcia: Bożena Szymura
Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 została wyłączona

SEMESTR LETNI 2018

IV Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Seniorów YOU WIN – Rybnik, 14.09.2018

14 września w Rybniku zawodnicy po 55. roku życia zmierzyli się w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej YOU WIN 2018 Fundacji PGE Energia Ciepła.

IMG_2631

W zawodach wzięło udział ponad 220 seniorów z Cieszyna, Gliwic, Pszczyny, Tarnowskich Gór, Wodzisławia Śląskiego, Żor i Rybnika. Rywalizacja odbywała się w następujących dyscyplinach: lekkoatletyka, nordic walking, pływanie, tenis stołowy i szachy. Niesprzyjająca pogoda nie zniechęciła sportowców do osiągnięcia bardzo dobrych wyników sportowych i pozytywnej rywalizacji.

Nasi studenci-olimpijczycy jak zwykle nie zawiedli i z zawodów wrócili z pokaźną liczbą medali jako zdobywcy II miejsca na podium. Przed nami uplasowali się gospodarze – seniorzy z Rybnika, a trzecie miejsce wywalczyła drużyna z Wodzisławia Śląskiego.

Po sportowych zmaganiach wszyscy udali się na piknik olimpijski z licznymi atrakcjami.

Gratulujemy naszym olimpijczykom i życzymy im kolejnych sukcesów!

Pełna fotorelacja dostępna TUTAJ

zdjęcia: Bożena Szymura

X Forum III Wieku przy XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju – Nowy Sącz-Krynica Zdrój, 5-8.09.2018

phoca_thumb_l_5I7A9852-2

Uczestnicy Forum III Wieku, fot. Piotr Droździk

Forum III Wieku towarzyszące Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju już za nami. Uroczystego otwarcia tego wydarzenia dokonała Wiesława Borczyk, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W trakcie czterech dni Forum miały miejsce sesje plenarne, wystąpienia gości honorowych oraz merytoryczne debaty w ramach paneli dyskusyjnych. Gościem specjalnym Forum była prof. An Hermans, Prezydent Europejskiej Unii Seniorów, która wygłosiła wystąpienie pt. „Seniorzy w Europie”. Podczas tegorocznej edycji poruszono tematykę aktywności seniorów w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym, szanse, wyzwania i bariery aktywności obywatelskiej osób starszych, innowacje gospodarcze – tzw. „srebrną gospodarkę”, bezpieczeństwo seniorów w wymiarze prawnym i praktycznym oraz kwestię dobrych praktyk w projektach dedykowanych osobom starszym. Uczestnicy Forum III Wieku brali również udział w VIII Małopolskim Forum UTW zorganizowanym w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.

UTW w Gliwicach reprezentowały Prezes Krystyna Jurczewska-Płońska oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Krzecińska.

W dniu 7 września uczestnicy X Forum III Wieku przyjęli stanowisko, że zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa w Polsce należy potraktować jako wyzwanie i szansę na rozwój społeczno-gospodarczy kraju z aktywnym udziałem obywateli – osób starszych. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie adekwatnych działań prawno-organizacyjnych. Uczestnicy Forum postulują utworzenie na szczeblu centralnym urzędu Rzecznika ds. Osób Starszych, dokonanie nowelizacji art. 5c ustawy o samorządzie gminnym w celu zapewnienia członkom Gminnej Rady Seniorów warunków niezbędnych do pełnienia tej społecznej funkcji, wprowadzenie w ustawie o samorządzie powiatowym przepisów o możliwości tworzenia Powiatowych Rad Seniorów oraz wprowadzenie w ustawie o samorządzie województwa przepisów o możliwości tworzenia Wojewódzkich/Regionalnych Rad Seniorów. Ma to związek z istnieniem w strukturze naczelnych organów administracji publicznej MRPiPS jedynego organu polityki senioralnej – Departamentu Polityki Senioralnej.

IMG_8126

Uroczyste otwarcie Forum III Wieku, fot. Piotr Droździk

IMG_8254

Prezydent Europejskiej Unii Seniorów – prof. An Hermans, fot. Piotr Droździk

phoca_thumb_l_Forum-Nowy-Sacz_20

Uczestnicy Forum III Wieku, fot. Piotr Droździk

phoca_thumb_l_Forum-Nowy-Sacz_107

Uczestnicy Forum III Wieku, fot. Piotr Droździk

phoca_thumb_l_Forum-Nowy-Sacz_104

Przewodnicząca OFSUTW Wiesława Borczyk, fot. Piotr Droździk

Szczegółowa relacja dostępna jest na stronie www.forumtrzeciegowieku.pl


Rodzinny Piknik Seniora – Gliwice, 1.09.2018

Rodzinny Piknik Seniora na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych przez Miasto Gliwice. Z roku na rok impreza cieszy się coraz większą popularnością, co było widać 1 września w parku Chopina. Gliwiccy seniorzy nie zawiedli i tłumnie uczestniczyli w tym radosnym wydarzeniu.

IMG_2451

1 września park Chopina stał się najbarwniejszym miejscem w mieście. Imprezę jak co roku rozpoczął kolorowy pochód seniorów, który wyruszył po 13.00 spod Urzędu Miejskiego. Na przybyłych gości czekało mnóstwo atrakcji. Artystycznie uzdolnieni seniorzy mogli spróbować swoich sił w wiciu wianków i układaniu kompozycji kwiatowych w koszykach, natomiast pasjonaci dobrej kuchni mieli okazję przygotować najlepszą pizzę na świecie. Dla tych, którzy lubią być dobrze zorientowani i przygotowani na wszystkie ewentualności, przygotowano kurs pierwszej pomocy przedmedycznej i segregatory życia, które rozdawano na stoisku Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Sporo działo się również na scenie, gdzie pojawił się Paweł Gołecki, zespół Mateusz Troll i Przyjaciele oraz Leszek Filec, znany z wpadających w ucho śląskich szlagierów.

Organizatorem VII Rodzinnego Pikniku Seniora było Miasto Gliwice.

 – info ze strony gliwice.eu

 

 

zdjęcia: Bożena Szymura

Integracyjny piknik rodzinny UTW z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka – 25.05.2018

IMG_2336

Przy pięknej, słonecznej pogodzie, dzięki uprzejmości pana Krzysztofa Malinowskiego, w piątek 25 maja na Kąpielisku Leśnym w Gliwicach odbył się wielopokoleniowy integracyjny piknik UTW z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. W spotkaniu wzięły udział znane osoby sympatyzujące z naszym UTW: przewodniczący Rady Miasta Gliwice – Marek Pszonak, poseł na Sejm RP – Borys Budka, poseł na Sejm RP – Krystyna Szumilas oraz członek Sejmiku Śląskiego – Marek Gzik. Konkursom i zabawom dla dzieci i dorosłych przy rytmach muzyki na żywo nie było końca. Każde dziecko otrzymało nagrodę za udział w konkursach. Podczas całej imprezy panowała radosna, rodzinna atmosfera.

 

 

Pozostałe zdjęcia dostępne TUTAJ

zdjęcia: Bożena Szymura

X Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Seniorów „TRZECI WIEK NA START” – Łazy, 19.05.2018

UTW Gliwice ponownie znalazł się na najwyższym podium w X Jubileuszowej Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej Seniorów „TRZECI WIEK NA START”, która odbyła się 19 maja w Łazach.

IMG_1917 (Copy)7

Zgłosiło się 71 UTW z Polski, Ukrainy i Austrii. Startowało 1073 zawodników. Gliwicki UTW po raz dziewiąty stanął na podium zwycięzców. Zawodnicy z Gliwic zdobyli 30 medali, w tym 14 złotych, 7 srebrnych i 9 brązowych.
Kapitan drużyny Krystyna Deja odebrała Złoty Puchar za zwycięstwo drużynowe, a Prezes UTW Krystyna Jurczewska-Płońska zebrała zasłużone gratulacje i podziękowania za dziesięcioletnią współpracę i sukcesy UTW Gliwice.
A wszystko to zawdzięczamy naszemu studentowi i trenerowi Czesławowi Okońskiemu, który mimo poważnej kontuzji przez cały rok trenował wytrwale naszych olimpijczyków.

I miejsce UTW Gliwice GLIWICE   270 pkt.
II miejsce UTW Zawiercie ZAWIERCIE 149,5 pkt.
III miejsce UTW Łazy ŁAZY 142 pkt.
ZŁOTE MEDALE
1. Janina Bosowska 70+ pływanie klasyczne
2. Janina Radłowska-Janik 80+ pływanie klasyczne
3. Wiesław Kornicki 60+ pływanie klasyczne
4. Joanna Zagała 50+ pływanie dowolne
5. Janina Bosowska 70+ pływanie dowolne
6. Janina Radłowska-Janik 80+ pływanie dowolne
7. Jan Barucha 50+ pływanie dowolne
8. Stanisław Herman 70+ przełaje rowerowe
9. Marian Krawczyk strzelanie karabinem
10. Jerzy Muszyński 60+ bieg 200 m
11. Ewa Różycka 50+ bieg 200 m
12. Jadwiga Gajos 70+ bieg 60 m
13. Janina Lendzik 80+ bieg 200 m
14. Jan Sowa rzut kulą
SREBRNE MEDALE
1. Joanna Zagała 50+ pływanie klasyczne
2. Jan Barucha 50+ pływanie klasyczne
3. Zofia Dąbrowska 60+ pływanie dowolne
4. Wiesław Kornicki 60+ pływanie dowolne
5. Władysław Bosowski 70+ pływanie dowolne
6. Magdalena Wysocka przełaje rowerowe
7. Edward Berwid 80+ bieg 200 m
BRĄZOWE MEDALE
1. Zofia Dąbrowska 60+ pływanie klasyczne
2. Jan Pasternak 80+ pływanie dowolne
3. Andrzej Gryziecki 60+ przełaje rowerowe
4. Witold Czempiel 50+ przełaje rowerowe
5. Czesław Pluszczewski 80+ przełaje rowerowe
6. Kazimierz Dąbkowski strzelanie pistoletem
7. Lidia Wieczorek 50+ bieg 60 m
8. Jan Chwolka 80+ bieg 60 m
9. Teresa Żylińska kajaki

 

 

 

 

 

 

FOTORELACJA dostępna TUTAJ

zdjęcia: Bożena Szymura, Katarzyna Kusiek

Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej – 11-13.05.2018

W piątek 11 maja rozpoczęła się trzydniowa wycieczka studentów naszego UTW do Kotliny Kłodzkiej.

IMG_1822

Zakwaterowani w Kudowie Zdroju w hotelu Gwarek, zwiedzaliśmy okolice ziemi kłodzkiej i Czech. W pierwszym dniu zwiedziliśmy dwa piękne kurorty: Polanicę Zdrój i Duszniki Zdrój. Wieczorem duża grupa udała się do restauracji Raj posłuchać tanecznych rytmów. W drugim dniu udaliśmy się do Czech. Większość pojechała do Pragi, a pozostali zwiedzali Skalne Miasto. W późnych godzinach wieczornych udaliśmy się ponownie do Polanicy Zdroju, aby podziwiać kolorowe fontanny przy pięknych dźwiękach muzyki. Trzeci dzień rozpoczął się wycieczką do Błędnych Skał znajdujących się na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Wszyscy przeszli labirynt szczelin i zaułków. Po godzinnej wędrówce pojechaliśmy do Wambierzyc, zwiedzając słynne Sanktuarium Matki Bożej – Królowej Rodzin, zwane również dolnośląską Jerozolimą. Pięknym zakończeniem wycieczki był dwugodzinny pobyt w kurorcie Lądek Zdrój. Wycieczka była wspaniała. Podczas całego pobytu utrzymywała się cudowna pogoda i panowała serdeczna atmosfera.

 

 

 

 

 

Pozostałe zdjęcia dostępne TUTAJ

zdjęcia: Bożena Szymura

Zofia Dąbrowska – studentka na medal

Nasza koleżanka – studentka UTW Gliwice, trenerka tańca oraz nauczycielka wychowania fizycznego z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach, Zofia Dąbrowska, zdobyła 4 złote medale w II Otwartych Mistrzostwach Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty, które odbyły się w dniach 7-8 kwietnia w Białymstoku. 

 

 

 

 

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zofia Dąbrowska czterokrotnie stanęła na najwyższym stopniu podium. Okazała się bezkonkurencyjna w rywalizacji na 50 m stylami dowolnym i klasycznym, 400 m stylem dowolnym i 100 m stylem klasycznym. Otrzymała również statuetkę najlepszej zawodniczki w swojej kategorii wiekowej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

– ze strony http://www.gliwice.eu


Rowery na start

Z nadejściem wiosny grupa aktywnych studentów naszego Uniwersytetu rozpoczęła sezon rowerowy. Przy sprzyjającej pogodzie w doskonałej kondycji i radosnej atmosferze przemierzamy piękne tereny powiatu gliwickiego. W coraz większej grupie dołączają do naszych wycieczek wnukowie. Każda niedziela jest terminem do wyjazdów dla tych, co chcą i mogą, a jest nas coraz więcej.

 

 

 

 

 

zdjęcia: Bożena Szymura

I Turniej Brydża Sportowego, 7.04.2018, Gliwice

W dniu 7 kwietnia 2018 roku odbył się I Turniej Brydża Sportowego zorganizowany przez sekcję brydżową gliwickiego UTW. Patronat nad ww. Turniejem objął Przewodniczący Rady Miasta Gliwice p. Marek Pszonak.

Turniej UTW Gliwice 2018 (8)

W Turnieju udział wzięły 24 pary z 9 śląskich UTW:

 • UTW Lubliniec – 2 pary
 • UTW Dąbrowa Górnicza – 3 pary
 • UTW Tarnowskie Góry – 1 para
 • UTW Chorzów – 2 pary
 • UTW Rybnik – 4 pary
 • UTW Wodzisław – 2 pary
 • UTW Katowice – 3 pary
 • UTW Bytom – 3 pary
 • UTW Gliwice – 4 pary

Sędzią Turnieju był Janusz Jabłoński. Turniej przebiegał w bardzo dobrej, koleżeńskiej atmosferze. Zwycięzcy Turnieju otrzymali puchary a wszyscy zawodnicy dyplomy uczestnictwa.

Wyniki indywidualne:

I miejsce – Jerzy Łuka i Marian Jaworowski – UTW Chorzów

II miejsce – Jerzy Erdman i Andrzej Zabiegała – UTW Gliwice

III miejsce – Marek Jabłoński i Maciej Krzempek – UTW Rybnik

Wyniki zespołowe o puchar Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice:

I miejsce – UTW Gliwice

II miejsce – UTW Rybnik

III miejsce – UTW Dąbrowa Górnicza

Wyniki Turnieju są dostępne na stronie internetowej Śląskiego Związku Brydża Sportowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe zdjęcia dostępne TUTAJ

zdjęcia: Jerzy Bielanik, Ryszard Kiełczewski, Kazimierz Wojtaszek

V Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu – 26-27.02.2018, Rabka-Zdrój

IMG_1626

V Ogólnopolska Zimowa Senioriada w Rabce-Zdroju już za nami. W tegorocznej edycji wystartowało 480 zawodników z 34 uniwersytetów. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach po raz kolejny nie miał sobie równych i z 605 punktami w klasyfikacji drużynowej zajął I miejsce, zdobywając Złoty Puchar. Udało nam się wywalczyć 10 medali: 4 złote, 4 srebrne i 2 brązowe. Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie.

I miejsce

605 pkt.

Gliwice

II miejsce

504 pkt.

Rabka-Zdrój

III miejsce

498 pkt.

Józefów

ZŁOTY MEDAL

1. Janina Radłowska slalom
2. Edward Berwid slalom
3. Stanisław Herman slalom
4. Ewaryst Zagała zjazd na dętce

SREBRNY MEDAL

1. Krystyna Jurczewska – Płońska biegi narciarskie
2. Halina Wojdak biegi narciarskie
3. Maria Świerczyńska slalom
4. Jacek Kamiński szachy

BRĄZOWY MEDAL

1. Piotr Kalinowski biegi narciarskie
2. Witold Czempiel slalom

 

 

 

 

 

–> POZOSTAŁE ZDJĘCIA DOSTĘPNE TUTAJ <–

zdjęcia: Bożena Szymura, Lucyna Herman
Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania SEMESTR LETNI 2018 została wyłączona

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

MIĘDZYPOKOLENIOWA SZTAFETA PŁYWACKA – BYTOM, 18.02.2018

Już po raz trzeci odbyła się Międzypokoleniowa Sztafeta Pływacka „Seniorzy i młodzież” na 10 km. Na krytej pływalni w Bytomiu rywalizowali seniorzy z czterech Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu.

IMG_1420

Sztafetę wygrali pływacy naszego UTW, którzy trasę 10 km pokonali w czasie 2:23:09. Kolejne miejsca uzyskali uczniowie SPMS oraz studenci: chorzowskiego, bytomskiego i świętochłowickiego UTW. W zawodach łącznie wzięło udział 60 zawodników. Skład gliwickiej ekipy pływackiej to: Teresa Żylińska, Joanna Zagała, Zofia Dąbrowska, Danuta Skorupa, Katarzyna Kusiek, Janina Bosowska, Czesława Bella, Stefan Żeromski, Stanisław Twardysko, Jan Barucha, Wiesław Kornicki, Włodzimierz Bosowski i Piotr Kalinowski. Jesteśmy bardzo dumni z kolejnego sukcesu naszych sportowców!

Pozostałe zdjęcia dostępne TUTAJ

opracowanie i zdjęcia: Bożena Szymura

kondolencje-znicz-zaloba_19832379


kondolencje-znicz-zaloba_19832379 (1)


Spotkanie kolędowe w Perełce

zdjęcia: Nadia Gruca

„Śląskie przysiadki w miejskiej przestrzeni”

W poniedziałek 15 stycznia w auli Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej odbyła się uroczysta Gala podsumowująca projekt „ŚLĄSKIE PRZYSIADKI W MIEJSKIEJ PRZESTRZENI”. W projekcie brali udział studenci Wydziału Architektury oraz studenci gliwickiego UTW. Projekt miał na celu dostosowanie przysiadek dla osób w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności. Przysiadki to ławki służące do przysiadania w przestrzeni publicznej. Studenci korzystali w tym projekcie z doświadczenia i wskazówek osób, dla których pewne ułatwienia stanowią ważny element egzystencji i poruszania się w przestrzeni miejskiej.

GALA 1

opracowanie i zdjęcie: Bożena Szymura

Bal przebierańców

Młodzi duchem, roześmiani, w piękne stroje przyodziani
Ruszyli na tańce rozbawieni przebierańce

Corocznym zwyczajem nasi studenci 12 stycznia 2018 roku bawili się na Balu Przebierańców w „Ślonskiej Sztubie’’. Zespół muzyczny porywał wszystkich do tańca. Różnorodne stroje podkreślały wspaniały klimat zabawy.

Wszystkie zdjęcia są dostępne TUTAJ

opracowanie i zdjęcia: Bożena Szymura, zdjęcia: Ewa Bohosiewicz

Spotkanie opłatkowe

„Wigilia, piękne ludzi zbratanie
kiedy nas bliscy otoczą w krąg
kiedy się kruchy opłatek łamie
wśród dobrych życzeń na cały rok.”

Gliwicki Uniwersytet Trzeciego Wieku po raz kolejny w dniu 15 grudnia 2017 r. zorganizował uroczystą wigilię w zabrzańskiej restauracji” Pod Kasztanami’’. Wśród zaproszonych gości byli: biskup Gerard Kusz, ksiądz dyrektor Centrum Jana Pawła II Robert Chudoba, poseł na Sejm RP Borys Budka, dyrektor gabinetu Marszałka Województwa śląskiego Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezes Gliwickiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Bogdan Traczyk, przewodniczący Rady Miasta Gliwice Marek Pszonak, przedstawiciel Sejmiku Śląskiego prof. Marek Gzikprzedstawiciel Prezydenta Gliwic – radny Jan Pająk, dyrektor Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Renata Caban. W atmosferze wzajemnej życzliwości, wyrażonej łamaniem się opłatkiem wszyscy składali sobie życzenia. Klimat tych pięknych świąt podkreślił koncert kolęd w wykonaniu Henryka Poloczka oraz poezja Tadeusza Golonki.

Całość zdjęć dostępna TUTAJ

opracowanie i zdjęcia: Bożena Szymura

Ambasador Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 21 listopada rozstrzygnął konkurs na Ambasadora Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017 roku. Wśród 38 osób nominowanych do tego tytułu zwycięzcami zostali Krystyna Jurczewska-Płońska oraz Andrzej Sodowski.

IMG_1168

Gala wręczenia statuetek i nagród odbyła się 13 grudnia w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. Była ona okazją nie tylko do wręczenia nagród laureatom konkursu, ale również do uhonorowania pracy i zaangażowania wszystkich zgłoszonych kandydatów. Statuetki i nagrody odebrali z rąk pani Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Małgorzaty Ochęduszko-Ludwik. Uroczystość uświetniły występy artystyczne. Na Gali obecni byli członkowie Zarządów i aktywiści śląskich Uniwersytetów oraz Rad Seniorów.

Nasza Pani Prezes oraz pan Andrzej Sodowski (aktywny działacz chorzowskiej Rady Seniorów, członek wielu organizacji senioralnych, artysta malarz inspirujący do tej działalności wielu seniorów) zostali w ten sposób wyróżnieni za całokształt działalności i postawę stanowiącą wzór do naśladowania. Od wielu lat pracują na rzecz osób starszych, pokazując swoim przykładem, jak być ”szczęśliwym dojrzałym, a nie zgnuśniałym starym”.

opracowanie i zdjęcia: Bożena Szymura

Podsumowanie roku sportowego Leszka Gamracego

Kończy się rok 2017 i czas na podsumowanie moich udziałów w imprezach sportowych.
Ostatnią, już 14-stą w tym roku imprezą sportową był udział na 2. Halowych Drużynowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Masters w Toruniu (17.12.2017).
Startowałem w biegach na 60 m (5 miejsce) i na 200 m (3 miejsce). Uzyskałem przy okazji swe rekordy halowe.

Reasumując rok 2017 (14 imprez sportowych w tym 3 charytatywne):

 • 2 pierwsze miejsca (bez medali) – Memoriał
 • 3 srebrne medale (Rybnik, Kraków, Bytom)
 • 3 brązowe medale (Rabka, Kraków, Gliwice)
 • trzecie miejsce (w ramach 2. Halowych Drużynowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Masters – Toruń)
 • 3 chody charytatywne – Nordic Walking – 10km (Gliwice – WOŚP; VIII Bieg Uliczny i Półmaraton Gliwicki).
Przy okazji mojego podsumowania pragnę podziękować naszemu trenerowi i przyjacielowi Czesiowi Okońskiemu, gdzie bez jego treningów nie osiągnąłbym takich wyników. Nie ukrywam, że nie opuściłem żadnych treningów przez cały rok, a nawet chodziłem na treningi dodatkowe w niedzielę, by przygotować się właściwe do każdych zawodów. Nie byłoby mnie na tych prawie wszystkich zawodach, gdyby nie przynależność do UTW Gliwice. Tu kto chce może rozwijać swoje pasje, ale najważniejszą sprawą, jak mówi nam trener, jest systematyczność i wytrwałość. W moim przypadku starałem się jak najlepiej, by zawsze sumiennie ćwiczyć i dawać z siebie wszystko.
Każde zawody traktowałem jako nowe wyzwanie, gdyż startowałem w wielu dyscyplinach sportowych, począwszy od tych zimowych, jako że moja największa pasja to slalom. Obecnie przygotowuję się po raz 8 na zawody o mistrzostwo Polski w swej branży drogowej. Rozpocząłem też treningi na nartach biegowych, bo to wspaniały relaks i wzmacnianie mięśni nóg na biegi letnie. Okres letni to przede wszystkim biegi na 60, 100 i 200 m oraz chody tradycyjne na 3 i 5 km, jak również Nordic Walking.
Będąc na ostatnich zawodach 17.12.2017 roku w Toruniu mocno przeżyłem fakt zaproszenia wszystkich sportowców Masters przez przewodniczącego Światowej Federacji Masters na Halowe Mistrzostwa Świata w Toruniu w 2019 roku. Moim marzeniem jest być tam i reprezentować godnie nasze Gliwice, a szczególnie Polskę.
Dziękuję za wsparcie koleżanek i kolegów z całego UTW Gliwice, a przede wszystkim naszej Prezes Krystynie Jurczewskiej-Płońskiej za jej ogromne zaangażowanie w sprawy sportowe.
Leszek Gamracy, olimpijczyk
student UTW od 1.10.2010 r.

Przygoda w UTW Gliwice – wspomnienia Edwarda Berwida

W poczet członków, studentów – seniorów Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach wstąpiłem we wrześniu 2016 roku. Aktywność swoją, jako członek tego stowarzyszenia, rozpocząłem – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami – od zajęć sportowych, mając na uwadze branie czynnego udziału w różnych imprezach sportowych. Jako reprezentant tego stowarzyszenia – przy wymiernej sugestii niezwykle sprawnej w zakresie swoich obowiązków mentorki tzw. Olimpijczyków, „łowczyni talentów”, koleżanki Krystyny Deji – rozpocząłem treningi przed zapowiedzianymi wcześniej różnymi zawodami w dyscyplinach sportowych lekkiej atletyki, ale już pod nadzorem zawodowego trenera lekkoatletyki, mgr AWF Czesława Okońskiego, znanego byłego zawodnika w dyscyplinach lekkoatletycznych, reprezentanta Polski w różnych konkurencjach.

Po badaniu kardiologicznym przez specjalistę kardiologa oraz 6-tygodniowym przygotowaniu (wcześniej chodziłem ponad 14 lat na ćwiczenia sportowe w innym miejscu) zostałem wytypowany przez trenera do udziału w zawodach lekkoatletycznych – tzw. Olimpiady Seniorów UTW w Łazach w dniu 27.05.2017 r. w dyscyplinie bieg na 200 m w grupie mężczyzn w wieku 80 lat i więcej. Była to Olimpiada Weteranów Lekkoatletyki Polski roku 2017. Wystartowałem więc w tych zawodach w grupie 80+ i ukończyłem bieg na 4 miejscu (na 5 startujących). Na 53 uniwersytety, zespoły UTW z całej Polski oraz 2 reprezentacje zagraniczne (Austria i Ukraina), Gliwicki UTW zajął w ogólnej klasyfikacji I miejsce i otrzymał Złoty Puchar Mistrzostw. Ja otrzymałem medal za punktowane miejsce w tej kwalifikacji i ukończenie tej dyscypliny. Miłe przeżycia.

Trener uznał, że moje przygotowanie sportowe jest na tyle dobre, że mogę wziąć udział w innych zawodach, które odbyły się w dniu 21.06.2017 w Rybniku. Organizator zawodów – Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej Seniorów YOU WIN Rybnik 2017 – FUNDACJA EDF POLSKA w Rybniku, podzielił wszystkich zawodników na dwie grupy wiekowe: grupę do 65+ i ponad 65+.  Tym razem wystartowałem w biegu na 400m mężczyzn i zająłem 5 miejsce (na 11 startujących).

Również z rekomendacji trenera wziąłem udział w innych zawodach, 27. Mistrzostwach Polski Weteranów Lekkiej Atletyki w Krakowie w dniach 1 i 2 lipca 2017 w dyscyplinie bieg na 200 m mężczyzn grupy wiekowej 80+. W gronie 6 startujących byłem 3-ci. Na wielkiej tablicy informacyjnej na stadionie ogłoszono wszem i wobec, że Edward Berwid zajął 3-cie miejsce; tym samym znalazłem się na podium i otrzymałem honorowy brązowy medal. Zostałem zaliczony do czołówki biegaczy seniorów w Polsce i zostałem formalnie członkiem elitarnej grupy seniorów lekkoatletyki Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w Toruniu.

Zostałem też z dniem 30.06.2017 r. przyjęty  w poczet członków Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki w Toruniu z nr leg. 41/2017. A więc, w wieku 83 lat – zostałem lekkoatletą (weteranem)! Zadziwiające są losy każdego z nas!

Mój udział w Mistrzostwach Polski Weteranów Lekkiej Atletyki w Krakowie, jak na mój wiek (opinia trenera) był możliwy dzięki poprzedzonym wcześniej treningom tylko dla własnej satysfakcji i utrzymywania kondycji fizycznej (walki z nieuniknioną niedołężnością  starością), w ramach innych ćwiczeń sportowych, przez ostatnie 14 lat (cały rok, 1 raz w tygodniu na sali gimnastycznej w Sośnicy, pod nadzorem innego trenera amatora, absolwenta AWF). Jestem zapalonym narciarzem i traktuję te ćwiczenia jako całoroczną, suchą zaprawę narciarską w celu szusowania po trasach narciarskich Alp austriackich i włoskich, ale też naszych, polskich.

To był kluczowy powód i dostateczne wstępne przygotowanie do bardzo rygorystycznych treningów (3 razy w tygodniu) pod nadzorem wspomnianego wyżej trenera, absolwenta AWF, mgr Czesława Okońskiego. Jednak ze względu na swój wiek mam ograniczone możliwości w wyborze lekkoatletycznych dyscyplin sportowych. Wybrałem więc bieganie na krótkie dystanse. Ostatecznie biegam w dyscyplinach: biegi sprinterskie (60m, 100m, 200m i 400m).

26 sierpnia 2017 pojawiła się okazja wzięcia udziału w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski Weteranów w Trójboju Sprinterskim (60, 100 i 200m) w Toruniu. Oczywiście była również możliwość startowania w innych dyscyplinach, jak skoki, rzuty (oszczepem, młotem), biegi na dystanse dłuższe itp., ale nagrody (medale) przewidziano tylko dla uczestników trójboju sprinterskiego. Pojechaliśmy w trzy osoby, mężczyźni. Roczniki 1961, 1935 i 1934. Roczniki 1934 i 1935 brały udział w tych zawodach w grupie 80+, ale tylko… w Trójboju Sprinterskim. Zostałem sklasyfikowany na 3 miejscu i uhonorowany brązowym medalem.

Dodam, że dodatkowo, wystartowałem w niepremiowanym biegu na 400m, który ukończyłem (ku chwale kibicom, mocno nas dopingujących) jako czwarty. Koszty udziału w tych zawodach całkowicie pokrywali uczestnicy, tzn. my (przejazd, noclegi, wyżywienie, koszty udziału). Atmosfera wspaniała, koleżeńska i życzliwa. Przy okazji odwiedziliśmy dawno niewidziany, a jakże zmieniony Toruń, w tym kryty tor żużlowy (jeden z najładniejszych w Europie) i w nowo otwartej dużej hali sportowej kryte baseny, sztuczne dwa lodowiska, boiska do różnych gier zespołowych. Było warto. Wspaniałe przeżycie!

Po powrocie z Torunia… Znowu treningi, nawet coraz trudniejsze, 3 razy w tygodniu, np. skakanie po schodach, 8 stopni (podobno za mało) w górę i w dół po 1 i 2 stopniach, obunóż, biegi – sprinty, w tym ciągnąc dużą oponę na łańcuchu albo spadochron itp). No cóż… Trener tylko zaleca… Były to przygotowania do zawodów na okoliczność otwarcia nowej gliwickiej inwestycji, tj. Areny Lekkoatletycznej w Gliwicach, na którą składa się kompleksowy zespół obiektów sportowych do uprawiania lekkoatletyki, jak 6-torowy stadion ze stanowiskami do udziału innych dyscyplin sportowych oraz murowanych obiektów kubaturowych, towarzyszącym tym dyscyplinom. To wszystko na pięknych terenach osiedla mieszkaniowego im. M. Kopernika w Gliwicach. Należy przy tym wspomnieć, że w tym czasie ukończono, budowany w Gliwicach 3 lata, znaczący obiekt – Halę Widowiskowo-Sportową (17 tys. miejsc), nową dumę miasta. Chwała miastu! Przygotowania te to jedynie pokazanie, że my, miłośnicy sportów, w tym weterani dyscyplin lekkoatletycznych, popieramy inicjatywy miasta a jednocześnie pokazujemy, że wiek nie stanowi istotnej bariery w kontynuowaniu swoich pasji sportowych.

Dzisiaj jestem już po zawodach na nowo otwartej Arenie Lekkiej Atletyki w Gliwicach. Nas, seniorów 80+ startowało tylko dwóch. Biegliśmy (podobno) ładnie ale przed nami biegli młodsi (1959 r.). Dobiegliśmy jako ostatni. Szybsi byli młodsi, ale nie jest nam wstyd!

Dzisiaj, 29.09.2017 zakończył się letni sezon lekkoatletyczny, ale trenować będziemy nadal, już w hali i – dzięki przychylności władz miasta Gliwice – przy wykorzystaniu sportowych maszyn wysiłkowych. Nie wiem, jak to pogodzę w konfrontacji z treningami, które miałem przed wstąpieniem do UTW? Jak mi będzie za ciężko – z czegoś zrezygnuję. Teraz traktuję te ćwiczenia jako zaprawę narciarską, bo będę jeszcze się ślizgał! Moja ulubiona dyscyplina sportowa to narciarstwo zjazdowe. Narciarstwo uprawiam od… dawna.

Tego wszystkiego by nie było, gdybym nie był studentem UTW!

 

Edward Berwid, olimpijczyk UTW Gliwice


Warsztaty zdrowia w Zakopanem – 25-27.11.2017 r.

W dniu 25 listopada grupa 28 studentów UTW Gliwice wyjechała autokarem na trzydniowe warsztaty zdrowia i turystyki na Podhale.

10131414_DSC_0161

Już w godzinach południowych uczestnicy zażyli kąpieli w termach Szaflary. Zrelaksowani rozlokowali się w pensjonacie „Willa Stella” w Kościelisku. Po obfitej i smacznej obiadokolacji studenci pojechali do drewnianego kościółka w Zakopanem. W nastrojowej atmosferze starego kościółka oglądali spektakl „Elektroniczne Zaduszki 2017”. Koncert, dedykowany tym, którzy zginęli w górach, nawiązywał nie tylko do Dnia Zadusznego, ale także do Dnia Białej Laski, poświęconego osobom niewidomym i niedowidzącym. Zarówno muzyka, jak i teksty śpiewanych piosenek wywarły na uczestnikach koncertu ogromne wrażenie.
Po powrocie do pensjonatu studenci zorganizowali wieczór andrzejkowy. Było lanie wosku i wróżenie. Czas pokaże, jakie będą skutki tej zabawy.
W niedzielę 26 listopada liczna grupa studentów uczestniczyła we mszy w kościeliskim kościele. Następnie po znakomitym śniadaniu pojechali na Słowację do Orawicy, gdzie zażywali kąpieli relaksacyjnej w tamtejszych termach. W drodze powrotnej grupa dokonała świątecznych zakupów na Słowacji. Po powrocie do pensjonatu, znakomitym obiedzie i krótkim odpoczynku uczestnicy warsztatów udali się do restauracji „Watra”. Przy muzyce góralskiej kapeli studenci wyśmienicie bawili się do późnych godzin wieczornych.
W poniedziałek 27 listopada po obfitym śniadaniu studenci wyjechali autokarem na targ w Zakopanem i zakupili mnóstwo pamiątek. Następnie udali się do term w Chochołowie. Po ciepłej, relaksującej kąpieli nastąpił powrót do Gliwic. Zadowoleni uczestnicy wycieczki będą mieli co wspominać i o czym opowiadać bliskim oraz znajomym.